Ik heb een vraag over...

Ik heb een vraag over...

Om te beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt kunt u zelf online een berekening maken. Ga voor meer informatie naar www.svhw.nl/kwijtschelding.

De ontbrekende gegevens die nodig zijn om uw aanvraag voor kwijtschelding verder af te handelen kunt u hier uploaden.

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak op uw verzoek om kwijtschelding, dan kunt u een administratief beroepschrift indienen. Dit moet binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak. Geef aan waarom u het niet eens bent met de uitspraak.
U kunt dit beroepschrift met de aanvullende documenten hier uploaden.

Denkt u aan de vereiste documenten:

 • Het volledige kwijtscheldingsformulier
 • Voeg een recente kopie bij van:
  • Een specificatie van de maandelijkse inkomsten van u en/of uw partner
  • De huurspecificatie (geen bankafschrift) of bij een eigen woning de laatste jaargegevens van uw hypotheek
  • Beschikking huurtoeslag
  • Premie ziektekostenverzekering van u en/of uw partner
  • Beschikking zorgtoeslag van u en/of uw partner
  • Afschrift bankrekeningen / spaarekeningen

Een overzicht van uw betalingen kunt u zelf online raadplegen. Logt u hiervoor in op Mijn SVHW.

Wanneer de invordering van een belastingaanslag al in een vergevorderd stadium is (bijvoorbeeld: aankondiging deurwaarder of loonvordering) dan kan het handig zijn om uw betalingsbewijs aan SVHW toe te zenden. Hieronder kunt u uw betalingsbewijs uploaden en versturen.

Bent u ondernemer of ZZP-er, heeft u een aanslag lokale belastingen ontvangen en komt u door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW u de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen voor uw aanslag. Reageert u in ieder geval voor de vervaldatum van uw aanslag.

Wanneer u de aanslag later wil betalen dan de oorspronkelijke vervaldatum die op uw aanslagbiljet vermeld staat, dan betaalt u uiterlijk 31 augustus 2020. U kunt ook telefonisch uitstel aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houdt u daarbij uw subjectnummer en KVK-nummer bij de hand. Het subjectnummer vindt u rechtsboven op uw aanslagbiljet.

Gegevens ondernemers / ZZP-er

Een kopie van uw aanslagbiljet kunt u downloaden via Mijn SVHW.

Betaling in termijnen is alleen mogelijk door gebruik te maken van automatische incasso.
Ga voor meer informatie naar www.svhw.nl/betalen/

Een overzicht van uw openstaande vorderingen kunt u zelf online raadplegen.
Logt u hiervoor in op Mijn SVHW.

SVHW betaalt binnen 14 dagen na de uitspraak geld terug. Behalve wanneer u heeft betaald via automatische incasso. Betalingen via automatische incasso kunnen wij pas na 60 dagen terugstorten, nadat de incasso heeft plaatsgevonden. U heeft namelijk het recht om een geïncasseerd bedrag via automatische incasso zelf binnen 60 dagen terug te boeken (storneren).
Controleer of SVHW uw correcte IBAN heeft. Logt u hiervoor in op Mijn SVHW.

Heeft u van SVHW een WOZ-beschikking van een (on)roerende zaak ontvangen? Dan kunt u een taxatieverslag inzien/opvragen.
Logt u hiervoor in op Mijn SVHW en ga naar 'Mijn taxatieverslagen'.

Een overlijden meldt u bij de gemeente. SVHW ontvangt hiervan bericht en stuurt de erfgenamen een brief welke belastingen automatisch verminderd worden.

U kunt hier het correspondentieadres doorgeven:

SVHW bepaalt elk jaar de waarde van een (on)roerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of woonboot) in de gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpenerwaard, Lansingerland, Molenwaard, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam, Woudrichem.
Deze waarde stellen wij vast op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Ga voor meer informatie naar www.svhw.nl/woz/.

Heeft u een WOZ-beschikking ontvangen van een (on)roerende zaak? Dan kunt u een taxatieverslag inzien/opvragen. Logt u hiervoor in op Mijn SVHW en ga naar 'Mijn taxatieverslagen'.

SVHW verzorgt voor de gemeenten Alblasserdam, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Lansingerland en Westvoorne, ook de heffing en invordering van de hondenbelasting. Houders van honden in deze gemeenten zijn verplicht aangifte te doen bij SVHW.

Wanneer u vertrekt naar een andere gemeente of wanneer uw hond is overleden of een andere eigenaar krijgt, kunt u de hond afmelden voor de hondenbelasting. Mogelijk heeft u recht op vermindering van de honden belasting.

U kunt een hond zelf aan- of afmelden. Logt u hiervoor in op Mijn SVHW. Ga naar 'Zelf regelen' en klik op 'Hond aangeven' of 'Hond afmelden'.

Hondenpenning
Woont u in Barendrecht of Hardinxveld-Giessendam?
Dan ontvangt u als bewijs van registratie van uw hond een hondenpenning.
Als uw hond is overleden of verkocht, stuurt u de penning retour naar SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.

Let op: bezwaar indienen kan via Mijn SVHW.

Dit onderwerp is ALLEEN bedoeld voor NCNP-bureaus.
Om het bezwaarproces in 2019 efficiënt en zorgvuldig te laten verlopen, heeft SVHW met ingang van dit jaar het Gemachtigden-Portaal in gebruik genomen.
Om in te loggen kunt u deze link gebruiken.

Bent u bewindvoerder in de WSNP of curator in een faillissement, dan kunt u hier uw correspondentie uploaden.

Bent u bewindvoerder inzake bechermingsbewind/onder curatele stelling, dan kunt u hier uw correspondentie inclusief de rechterlijke uitspraak uploaden. Staat u zelf onder beschermingsbewind, laat dan uw bewindvoerder contact met ons opnemen.

Bent u schuldhulpverlener of budgetbeheerder, dan kunt u hier uw vraag stellen of uw correspondentie uploaden. Is de schuldhulpverlening of budgetbeheer op uzelf van toepassing, laat dan uw begeleider contact met ons opnemen.

Heeft u van SVHW een brief ontvangen waarin uw IBAN wordt opgevraagd omdat u recht heeft op een korting/teruggave/lastenverlichting, dan kunt u deze geheel ingevulde brief hier uploaden.

Voor bewindvoering verwijzen wij u door naar het digitale systeem 'Webis Bewindvoering'.

Voor bewindvoering verwijzen wij u door naar het digitale systeem 'Webis Bewindvoering'.

Gegevens belastingplichtige
Gegevens

U kunt maximaal 10 bestanden van elk maximaal 5MB toevoegen.

Alleen bestanden van de volgende types worden geaccepteerd: .pdf, .csv, .rtf, .xml, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png en .tiff